SELLPIX - Strona główna
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

    Wciąż słyszysz o Funduszach Europejskich? Masz znajomych, którzy dzięki nim rozwinęli firmę lub dostali pracę? Może nie wiesz, że od 2004 r. w Polsce dofinansowanie uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno.

 

Zadzwoń

 

tel. 791 811 936
lub napisz:
 

 

Opracujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o dofinansowanie unijne.

Profesjonalnie i skutecznie zajmujemy się kompleksowym opracowaniem dokumentacji, potrzebnej do pozyskania funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Nasze doświadczenie i profesjonalizm pozwoliły nam już na zrealizowanie wielu projektów związanych z przedsiębiorstwami. Nasze doświadczenie umożliwia nam staranie się o dofinansowanie zarówno w obszarze przedsiębiorstw usługowych, produkcyjnych jak i rolnictwa.

Wykonujemy całość dokumentacji wniosek, poprawki i uzupełnienia oraz zajmujemy się rozliczaniem dotacji.

Przygotowujemy dokumentację dla różnych programów i różnych inwestycji. Są wśród nich projekty rzędu 20 tys. zł jak i o wartości kilku mln. Dotyczyły one m.in. zakupu maszyn i urządzeń, realizacji projektów budowlanych, turystyki i agroturystyki.

Przygotujemy kompletną dokumentację, w tym biznes plany w celu uzyskania przez przedsiębiorstwo czy rolników, zewnętrznych źródeł finansowania.

Dotacje unijne z budżetu 2014-2020 – można otrzymać przede wszystkim na:

 • badania naukowe i ich komercjalizację,
 • kluczowe połączenia drogowe,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • transport przyjazny środowisku,
 • cyfryzację kraju oraz
 • aktywizację zawodową.

Fundusze europejskie 2014-2020 – programy operacyjne:

       W latach 2014-2020 fundusze polityki spójności zainwestowane zostaną poprzez 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).

 Program Infrastruktura i Środowisko  27,41 mld euro
 Program Inteligentny Rozwój  8,61 mld euro
 Program Polska Cyfrowa 2,17 mld euro
 Program Wiedza Edukacja Rozwój 4,69 mld euro
 Program Polska Wschodnia 2 mld euro
 Program Pomoc Techniczna  700,12 mln euro

 

 

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

Celem POIiŚ 2014-2020 jest przede wszystkim wspieranie gospodarki, która efektywnie i przyjaźnie wykorzystuje zasoby środowiska. Działanie to dąży do zrównoważenia rozwoju, co będzie miało wpływ na silną, stabilną i konkurencyjną gospodarkę. W realizacji programu 2014-2020 zdecydowany nacisk zostanie położony na gospodarkę, która skutecznie wykorzystuje dostępne zasoby, co wiąże się z korzyściami dla środowiska i konkurencji ekonomicznej.

 

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,

Cele:

       - wsparcie podmiotów gospodarczych w sektorze innowacji i działań badawczych 
       - podniesienie jakości badań naukowych i prac rozwojowych
       - zwiększenie stopnia przystosowania jednostek do warunków gospodarki rynkowej
       - zwiększenie umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych

       Program koncentruje się na przedsięwzięciach powiązanych z budową gospodarki opartej na wiedzy, konkurencyjnego sektora nauki oraz efektywnych instytucji otoczenia biznesu umożliwiających inteligentny rozwój gospodarczy kraju

 

          ProgramOperacyjny Polska Cyfrowa,

Cele:

       - zwiększenie powszechnego dostępu do szerokopasmowego szybkiego Internetu,
       - zwalczanie wykluczenia cyfrowego
       - wzrost jakości i dostępności e-usług publicznych
       - usprawnienie funkcjonowania cyfrowej administracji publicznej
       - poprawa dostępności informacji i zasobów publicznych
       - stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej

    

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

Cele:

- Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
- Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
- Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
- Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

 

 • Program Operacyjny Polska Wschodnia,

Głównym celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionów Polski Wschodniej poprzez:

       - wsparcie w obszarze innowacyjności i B+R,
       - wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności w obszarze internacjonalizacji,
       - wsparcie w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych,

       - wsparcie w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu.

   

 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna

 Cele:

       - utrzymanie i rozwój potencjału instytucji realizujących politykę spójności w Polsce w latach 2014-2020,
       - przygotowanie beneficjentów do wdrażania projektów,
       - wsparcie wymiaru miejskiego w polityce spójności,
       - zapewnienie systemu informacji i promocji dla funduszy europejskich.

 

Regionalne programy operacyjne.

województwo budżet RPO ( w mln euro)
dolnośląskie 2 250,4
kujawsko-pomorskie 1 901,7
lubelskie 2 228,9
lubuskie 906,1
łódzkie 2 253,9
małopolskie 2 875,5
mazowieckie 2 087,9 *
opolskie 944,1
podkarpackie 2 112,2
podlaskie 1212,4
pomorskie 1 863,0
śląskie 3 473,6
świętokrzyskie 1 363,2
warmińsko-mazurskie 1 726,6
wielkopolskie 2 447,9
zachodniopomorskie 1 599,7

 

     16 programów operacyjnych, w tym jeden przejściowy program operacyjny dla województwa mazowieckiego, które jako jedyny region Polski nie zalicza się do regionów słabo rozwiniętych (RPO) 

 

      W porównaniu do okresu 2007-2013 w obecnym budżecie priorytetowo potraktowano wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność przyznając na ten cel znacznie większe środki (udział w ogólnych nakładach UE.

 

      Nabory wniosków o dofinansowanie w ramach krajowych programów operacyjnych już się rozpoczęły, np. w PO Polska Cyfrowa. 5 z 6 programów operacyjnych jest zatwierdzona przez Komisję Europejską i są ustalane szczegóły i harmonogramy – również w II kwartale 2015 roku powinno rozpocząć się więcej naborów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 SELLPIX - Strona główna. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates